!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Bo i Bostadsrätt

 

Hur är det att bo i en bostadsrätt?

 

Äger jag min lägenhet?

Många som köpt en bostadsrätt tror också att de äger lägenheten. Onekligen lätt att tro, med tanke på priset man får betala för en lägenhet idag. Men faktum är att den fysiska lägenheten äger bostadsrättsföreningen. Du äger en dispositionsrätt. 
Dispositionsrätten är en rätt att förfoga över lägenheten, inom de ramar som bostadsrättslagen och bostadsrättsföreningens stadgar ger. Vi äger och förvaltar våra bostäder gemensamt. Som medlemmar i föreningen svarar vi kollektivt för föreningens lån, skötsel av fastigheten m.m..

 

Medverka och påverka?

Att bo i bostadsrätt ger en unik möjlighet att påverka. Det innebär att du i allra högsta grad kan påverka föreningens ekonomi, åtgärder som ska göras/inte göras. En medlem = en röst. Utnyttja rättigheten men respektera även skyldigheten det också innebär. Följer man inte de lagar och stadgar som styr boendet kan man förverka sin rätt att bo. Du blir alltså av med din lägenhet! Detta gäller också om den som hyr din lägenhet i andra hand inte sköter sig. 
 

Hur kan jag påverka?

Anmäl ditt intresse till valberedningen om du vill vara aktiv i styrelsen. Kom gärna till styrelsen eller skriv brev/mail om du har någon idé eller synpunkt. Du kan vara aktiv i gårdsgrupperna, du kanske vill starta någon aktivitet. Skriv motion till årsmötet. Kom till årsmötet!

Tala med grannarna!

Pratar vi med varandra får vi en tryggare förening och vågar ha "civilkurage" att tala med grannar som kanske inte sköter sig. Att någon missköter sig är inte den personens ensak. Vi äger Brf Björkholmen tillsammans!

 

Du håller lägenheten i gott skick!

Ta del av stadgarna innan du blir medlem. Som medlem åtar du dig att följa stadgarna och de trivselregler som bestämts vid årsstämman.
Du har ett särskilt ansvar för lägenheten du bor i men du har också ett ansvar för fastigheten som sådan. Med detta menas utrymmen både ute och inne, som medlemmarna gemensamt disponerar.

När du använder lägenheten ska du se till att bevara vad som kallas sundhet, ordning och skick inom fastigheten. Du ansvarar också för vad dina familjemedlemmar och gäster har för sig.

Med nyttjanderätten till lägenheten får du både rättigheter och skyldigheter. Skyldigheterna handlar om att vårda och sköta om. Rättigheterna handlar om att själv få göra vissa förändringar i lägenheten. Ansvarsfördelningen mellan dig och föreningen är reglerna i föreningens stadgar och Bostadsrättslagen.

I stadgarna anges hur föreningens verksamhet ska vara organiserad, vilken beslutsordning som ska gälla och vilka krav som ställs på dig som medlem. Som medlem åtar du dig att följa stadgarna!

Som bostadsrättshavare har du ett ansvar för vissa delar i lägenheten som kan bli dyra att ersätta vid skada. Se till att din hemförsäkring respektive tilläggsförsäkring täcker in skada som du måste svara för enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar.

Mycket av det som medlemmarna tycker är viktigt för trivseln i boendet regleras varken i lagar eller stadgar. Sådana frågor beslutar man om tillsammans. Tillsammans skapar du och dina grannar den bomiljö vi vill ha. 

 

Du har inflytande över ditt boende!

Fördelarna med att bo i bostadsrätt är många. När man själv har möjlighet att påverka sitt boende ökar trivseln. Tillsammans bestämmer vi hur ekonomi och underhåll ska skötas och hur de gemensamma utrymmena ska användas.

Alla medlemmar har full insyn i ekonomi och förvaltning. I en förening som har god kontroll över ekonomin kan medlemmarna känna sig trygga.

Föreningsstämman är det tillfälle då medlemmarna kan granska verksamheten det gångna året. Medlemmarna kan också komma med förslag på nya sätt att driva föreningen eller förslag på att ändra på sådant som de anser felaktigt. Ju större engagemang vi som boende visar i bostadsrätts-föreningens angelägenheter, desto bättre blir gemenskapen och trivseln.

Föreningsstämman är bostadsrättsföreningens högsta beslutande organ.

Styrelsen leder föreningens arbete mellan föreningsstämmorna och ansvarar för förvaltningen. Du är med och väljer styrelse bland din bostadsrättsförenings medlemmar, som ju också är dina grannar.