!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Underhåll och Renovering

Som bostadsrättsinnehavare ansvarar du själv för underhållet innanför din lägenhetsdörr med vissa undantag, se tabell nedan.

Observera!

Elsystemet inom fastigheterna är 220 V 3-fas. Huvudsäkrat med 16A

Spisen är avsäkrat med 3x10A och försett med Perilexuttag

Vid köp av spis, diskmaskin, tvättmaskin eller torktumlare bör du alltid ange det för undvikande av missförstånd.

Elinstallationer ska alltid utföras av person som innehar elbehörighet.

Om du utnyttjar ROT avdrag kan du behöva ange:

Organisationsnummer: 716409-9454

Fastighet: Fanjunkaren 1

 

Åtgärder i lägenheten där styrelsen alltid ska tillfrågas:

  • Rivning av väggar eller upptagning av öppningar. Vid rivning av bärande vägg krävs bygglov.
  • Ändra eller dra om ledningar för värme, vatten och avlopp.

 

Lägenhetens ventilationssystem

Lägenhetens ventilationssystem är uppbyggt av köksfläkt samt de utsugnings­ventiler som är placerade i badrum, kök och fläktkåpa. Tilluften tas in genom ventiler placerade ovanför elementen. Dessa ventiler ska alltid vara öppna för att ventilationssystemet ska fungera utan störningar. Fläkten i ventilationsaggregatet bakom fläktkåpan ska rengöras enligt instruktionerna minst en gång per år för att man ska få full effekt av fläkten. Styrelsen ska alltid tillfrågas vid utbyte av köksfläkt samt bakomliggande aggregat.

 

Tabellen nedan är en tolkning av bostadsrättshavarnas underhållsskyldighet enligt § 30 alt 31 i Riksbyggens normalstadgar.

BYGGDEL

BRF:S MEDL. ANMÄRKNING
  ANSVAR ANSVAR  

1. Lägenhetsdörr

     
Ytterdörren med tillhörande karm X    
Till ytterdörren hörande list och foder, handtag, dörrklocka, tätningslister samt låsanordning.   X  
Brevinkast   X  
Lägenhetens innerdörrar med tillhörande karm och säkerhetsgrind.   X  
Utvändig ytbehandling av ytterdörr, karm och foder, namnskylt    
Invändig målning av ytterdörr   X  
       
       
       
       
       

2. Golv i lägenhet

     
Ytbehandling, ytbeläggning och byte   X  
Underliggande stomme  X    

3. Innerväggar i lägenhet

     
Ytskikt, t ex tapeter, målning   X  
eller annan ytbeläggning      
Underliggande stomme X    
       

4. Innertak i lägenhet

     
Ytbeläggning och ytbehandling   X  
Underliggande Stomme    
       

5. Fönster och fönsterdörrar

     
Invändig målning av karmar och   X  
bågar samt mellan bågar      
Yttre målning X    Förtydliga BRF anvar för gemensamt byte
Fönsterglas   X  
Spanjolett inkl handtag   X  
Beslag   X  
Fönsterbänk   X  
Persienner.   X  
Tätningslister   X  
Springventil under fönster. X    
       

6. VVS

     
Tvättställ och bidé   X  
Blandare, byte   X Brf Förordar FM Mattson, Anlita fackman vid byte
Ventiler, packningar   X  
WC-stol   X  
WC-stol X   Vattentillförsel, avlopp
Badkar   X  
Duschkabin   X  
Tvättmaskin   X  
Torkskåp med inredning   X  
Diskbänksbeslag   X  
Ventilationsfilter till köksfläkt   X Rengöring av t ex filter och fläkthjul.
Ventilationsdon , rengöring   X Tilluftsventiler
Vattenradiatorer med ventiler och termostat X   Medlemmen svarar för målning
Kall- och varmvattenledningar. X   Medlemmen svarar för målning
       
Golvbrunn, vattenlås i bad- tvättrum och kök X   Medlemmen svarar för rensning, Brf bekostar utbyte av gammal golvbrunn
Elektrisk golvvärme, handdukstork   X Behörig montör skall alltid anlitas.
Våtutrymmen, ombyggnad   X OBS! Följ byggnormer för våtutrymmen. Meddela styrelsen
       

7. Köksutrustning

     
Diskmaskin, Kyl- frysskåp, Spis   X  
Köksfläkt -  underhåll   X Fläkten ingår i lägenhetens balanserade
      ventilationssystem.
Köksfläkt, utbyte av kåpa. X X Kontakta alltid styrelsen.
       

8. Förråd mm

     
Vindsförråd som tillhör lägenheten   X Samma regel som för lägenhet betr.
      golv, väggar, tak, dörrar, inredning.
Avskiljande nätvägg/trävägg i förråd. X    
       

9. Balkong

     
Målning av balkonggolv   X Styrelsen skall alltid rådfrågas om
samt insidan på balkongfronter     färgkvalite mm
Vädringsställning och beslag.   X  
Blomlådor.   X Monteras så att de hänger på insidan .
Övrigt, t ex sidopartier av trä eller betong. X   Målning av  balkongtak och balkongsida.
Markiser och sidoskydd.   X  
Parabolantenn på vägg eller balkong. X   Tillåts ej.
Inglasning av balkong.   X Styrelsen skall godkänna åtgärd
       

10. Lägenhet med uteplats.

     
Beläggning av markyta samt till   X  
eller ombyggnad.      
Fast inhägnad.   X Styrelsen skall alltid lämna tillstånd.
Skötsel av mark utanför uteplats. X   Buskar angränsande till uteplats får
      efter ö.k. med styrelsen beskäras.
Underhåll av mark som är upplåten.   X Skall vårdas så den ej negativt påverkar
       fastigheten exteriört

11. El

     
Säkringsskåp och elledningar i lgh.   X Till de delar som är synliga i lägenheten
Belysningsarmatur, eluttag, strömbrytare   X  
Skåp för automatsäkring.   X  
El installation från lägenhetscentral   X Behörig montör skall alltid anlitas.
Lampor till köks-, badrums- och   X  
toalettbelysning      
       

12. Carport, P-platser

     
Carport   X Inredning av bänkar, skåp
Motorvärmaruttag X    
       

13. Övrigt

     
Inredningssnickerier   X Skåp, lådor, hyllor.
Kryddställ   X  
Badrumsskåp   X  
Hatthylla   X  
Beslag   X  
Invändiga trappor i lägenhet   X  
Innedörrar   X  
Trösklar, socklar, foder och   X  
Torkställning, badrum.   X  
Brandvarnare   X