!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brandinformation

 

Den 1 januari 2004 trädde lagen mot skydd av olyckor i kraft, som ersatte Räddningstjänstlagen.

Lagen innebär att brf Björkholmen i egenskap av fastighetsägare ska:

 •  Arbeta systematiskt med brandskydd
 •  Göra allt vi kan för att förhindra att det börjar brinna

 

Föreningen ska även informera boende om skadebegränsande åtgärder som kan vidtas om olyckan skulle vara framme.

 

Brf Björkholmens övergripande brandskyddspolicy omfattar följande punkter:

 

 • Ingen ska skadas eller omkomma p.g.a brand.
 • Alla som bor i brf Björkholmens byggnader ska känna till hur de ska förebygga brand samt vad de ska göra om brand utbryter i egen lägenhet, annan lägenhet eller i byggnaden i övrigt.
 • Brandcellsindelningen ska hållas intakt.
 • Föreningens gemensamma brandskydds- och utrymningsutrustning skall kontrolleras minst en gång per år och hållas i fullt brukbart skick.
 • Boende ansvarar för att brandvarnarna i den egna lägenheten fungerar..

 

Beakta Brf Björkholmens särskilda brandskyddsregler:

 

 • Inget brännbart får förvaras i trapphus (permobil är ok)
 • Kolgrillning på balkonger är förbjudet
 • Elinstallation ska ske av behörig elektriker

 

Styrelsens ansvar:

 • Styrelsen har det övergripande ansvaret för fastighetens brandskydd.
 • Styrelsen ansvarar för samordning av brandskyddsverksamheten.

 

Brandskyddskontrollantens ansvar:

 • Dokumentera brandskyddsarbetet.
 • Verka för att brandskyddet ständigt förbättras.
 • Ordna så att boende erbjuds lämplig information och utbildning.

 

Uddevalla Brandskydd ABs ansvar:

 • Årlig kontroll av brandredskap och gemensamma brandvarnare.
 • Översyn och tillsyn enligt de föreskrifter som finns i bland annat      arbetsmiljölagen om regelbunden kontroll

 

Boendes ansvar:

 • Den enskilde boende kan ställas till ansvar för sådan förhållande som kan anses ha förorsakat eller förvärrat en skada
 • Det åligger den boende att kontrollera brandvarnaren
 • Lagen om skydd mot olyckor säger att det är du som privatperson som har ansvar att skydda ditt hem, dig själv och din egendom mot olyckor. Därför är det viktigt att du har brandskyddsutrustning hemma

 

Ta ditt ansvar!

Uddevalla Brandservice AB rekommenderar att alla lägenheter har en 6 kilos pulversläckare samt att man kontrollerar brandvarnare minst en gång per år (gärna vid 1:a advent).

 

Råd från försäkringsbolag:

 • Minst en brandvarnare per lägenhet
 • Stäng av teven med strömbrytaren (Ej standby-läge via fjärrkontroll)
 • Släck levande ljus då du lämnar hemmet
 • Dra ur sladden och installera timer till kaffebryggare och brödrost
 • Var försiktig med att hetta upp olja på spisen

 

Föreningens brandskydd dokumenteras i en pärm:

Flik 0 Register 2014-10-16
Flik 1 Översikt  
Flik 2 Organisation och Ansvar  
Flik 3 Utbildning, Kursbevis  
Flik 4 Instruktioner, rutiner  
Flik 5 Dokument, Ritningar  
Flik 6 Drift och underhåll  
Flik 7 Kontroll och Uppföljning