!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Ekonomi

Här tar du del av föreningens årsredovisningar samt annan aktuell information om föreningens ekonomi.

1 Årets resultat

Till en början skall nämnas att årets resultat inte är ett nyckeltal och inte heller ett resultat som bedömer föreningens ekonomiska tillstånd. Faktum är att föreningen kan gå med förlust år efter år utan att detta rimligtvis innebär att föreningen har dålig ekonomi. Dessutom kan förlusten variera från år till år, exempelvis på grund av att föreningen renoverar och underhåller fastigheten olika mycket från år till år. Det är viktigt att förstå att årets resultat inte avgör om föreningen har möjlighet att renovera, investera eller amortera. Till detta finns andra nyckeltal som presenteras här nedan. Främsta orsaken till att Årets resultat misstolkas är att personer inte vet hur de ska tolka posten avskrivningar. Avskrivningar finns endast med i rent redovisningssyfte och har egentligen ingenting med föreningens utgifter under året att göra. Enklaste sättet att förstå årets faktiska resultat sätt till om föreningen täcker sina faktiska kostnader eller ej, är därför att ta årets resultat + avskrivningar.

Årets resultat + avskrivningar= föreningens överskott/underskott

2 Driftskostnader

Driftkostnader innefattar de kostnader som är direkt relaterade till den dagliga driften, såsom uppvärmning, sophantering, städning, vatten och el. Driftkostnaderna varierar mycket mellan olika föreningar. Som tumregel kan sägas att driftkostnader på 250kr/kvm är mycket bra men över 450kr/kvm är alldeles för mycket. Brf Björkholmen har en totalyta på 4191 kvm.

3 Räntekostnader

Det absolut snabbaste sättet att få en uppfattning om en bostadsrättsförenings ekonomi är att titta på räntekostnaderna. Räntekostnaden är i många föreningar den allra största utgiften, och har därmed störst påverkan på månadsavgiftens storlek. Nyckeltalet beräknas utifrån att titta på hur stor del av föreningens intäkter som går till att betala dess räntekostnader. Tumregel: Under 25 % – inga problem, över 50 % – problem.

4 Skuldsättningsgrad

Mest korrekt och rättvisande är att räkna skuld per kvadratmeter yta (totalyta). Brukar kallas belåning, eller belåningsgrad, och är ett mycket vanligt och tillförlitligt mått. Då får man ett värde som brukar ligga någonstans mellan 0 och 15 000 kr/kvm. Tumregel: Under 5 000 kr/kvm = bra, över 10 000 kr/kvm = inte bra.

5 Räntekänslighet

Ett bra sätt är att jämföra föreningens skulder med den totala omsättningen (intäkterna). Det ger ett bra mått på hur skuldtyngd föreningen är, dvs föreningens möjlighet att hantera sina skulder (ungefär som en privatpersons skulder i förhållande till dennes inkomst). Detta mått är också bostadsrättsföreningens räntekänslighet. För varje procentenhet låneräntan ökar måste nämligen föreningens intäkter öka med denna faktor. T ex: om räntekänsligheten är 12 i en viss förening, så innebär det att om räntan går upp 1 % så måste föreningens intäkter höjas med 12 %, åtminstone på sikt, för att ekonomin ska gå ihop. Stigande räntor och hög räntekänslighet är alltså ingen bra combination.

Tumregel: Under 5 = bra, över 10 = inte bra, 15 = mycket illa!

6. Underhålls- och amorteringsutrymme

Den här beräkningen kompletterar den förra, och tillsammans ger de en mycket klar bild av föreningen. Frågan gäller: Är föreningens intäkter tillräckligt stora för att klara framtida underhåll (utan avgiftshöjningar)? Denna beräkning är den absolut bästa indikatorn på föreningens finansiella styrka. Procentsiffran kan i ord beskrivas som det utrymme föreningen har till att amortera, underhålla och investera.

 Tumregel: Underhålls- och amorteringsutrymmet bör vara minst 25 % av omsättningen. Är det under 0 är det katastrof och då innebär det att förening inte har någon möjlighet att underhålla sin fastighet.

 

 

Dokument

Årsredovisning 2017 brf Björkholmen.pdf 2018-10-17
Årsredovisning 2016 brf Björkholmen.pdf 2017-10-04
Årsredovisning 2015 brf Björkholmen.pdf 2016-09-29
Årsredovisning 2014 brf Björkholmen.pdf 2015-02-04
Årsredovisning 2013 brf Björkholmen.pdf 2014-08-07
Årsredovisning 2012 brf Björkholmen.pdf 2014-08-07
Årsredovisning 2011 brf Björkholmen.pdf 2014-08-07
Årsredovisning 2009 brf Björkholmen.pdf 2014-08-07
Årsredovisning 2008 brf Björkholmen.pdf 2014-08-07