!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Parkering

Bilplats/carport följer inte med lägenhetsköpet!

Föreningen förfogar över:

  • 35 Carportar med förråd. 701 - 732 + 735 och 736
  • 10 Bilplatser med förråd.  801 - 810
  • 4 Bilplatser utan förråd och el. 811 - 814
  • 6 Gästplatser (max 48 timmar)

För att få bilplats kontakta Riksbyggen, tel 0771-860860. Vi anlitar Riksbyggen för att administrera ev bilplatskö. 

 

För att säkerställa att alla medlemmar även till nyinflyttade ska behandlas lika och kunna erbjudas en bilplats med förråd per lägenhet har föreningen satt upp några regler utöver de som står i Riksbyggens avtal:

 

  • Bilplats hyrs ut till medlem som är stadigvarande boende i brf Björkholmen. Medlem eller person tillhörande medlemmens hushåll skall disponera den bil som ställs på den hyrda platsen.
  • Bilplats är i första hand till för fordon, i andra hand förråd, dvs har man ingen bil kan bilplatsen bli uppsagd.
  • Om man hyr en andra bilplats kan denna sägas upp med en månads varsel. Styrelsen kommer att se från fall till fall om behovet uppkommer.
  • Carportarna är eftertraktade, därför ser vi att dom är till för bilar dvs ingen extra plats.
  • Husbilar, båtar, vagnar, trailers, husvagnar, eller dylikt får endast vara uppställda max en vecka. Observera att man måste vara innanför parkeringsrutan.
  • Bil får vara avställd högst 6 månader per år men vara funtionsduglig för att snabbt kunna köras undan vid snöröjning.

. För cyklar och mopeder finns separat utrymme i förrådsbyggnaden.