!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Energi & Miljö

 

Brf Björkholmen har under det senaste decenniet genomfört en rad investeringar för att spara energi och minska vårt ekologiska fotavtryck i samhället.

Hållbarhetspolicy

Sedan många år arbetar styrelsen utifrån en hållbarhetspolicy för ett samlat ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart boende.

Vi i brf Björkholmen värnar om en bra och trygg boendemiljö och ett gott socialt liv

Vi skall ständigt förbättra vårt miljöarbete, kontinuerligt arbeta med att förebygga negativ miljöpåverkan samt följa lagar och förordningar.

Vi ska vårda den natur som omger oss. 

Vi är ödmjuka inför att hållbarhetsbegreppet är stort och ansvarsfullt och därmed ideligen förpliktigar till nya utmaningar och åtaganden.

Vi tror på att det långsiktigt främjar vår förening. 

 

2014 fick vi pris för årets hållbarhetsförening i Älvsborg/Bohuslän!

Juryns motivering:

"Brf Björkholmen är en förening som på ett föredömligt och framgångsrikt sätt arbetat med att utveckla sitt miljöarbete, idéer har blivit till verklighet och man engagerar både styrelse och de boende i att aktivt arbeta och tänka på miljön. De boende informeras kontinuerligt efter varje styrelsemöte med ny relevant information. Man har bland annat gjort åtgärder som att sänka sin elförbrukning radikalt, samtidigt som ventilationen blivit bättre för de boende. Dessutom har åtgärder gjort på tappvattensystemet genom framgångsrik felsökning med besparingar som energi till varmvattnet. Utbyte av ljuskällor samt timerstyrda motorvärmareuttag sparar el för föreningen. Möjligheten till fler energibesparingar ökar i och med utökningen av den datoriserade driftsövervakningen. Och på föreningens hemsida kan man läsa om dess miljövision för 2015"


 

Miljöhistorik:

2017 - Överskottsvärme från undercentral. Värmer hela kvartershuset ca 4000W

2017 - Radonmätning.

2017 - Bergvärme installerat. Vi räknar att gå från 480 till 135 MWh.

2016 - Läckövervakning. Vi mäter flöden en halvtimma varje natt

2015 - Byte Soprumsfläkt. Från 980W till 78W. Besparing 7900kW/år

2015 - Nytt insamlingkärl för av trasiga lågenergilampor.

2014 - Årets hållbarhetsföening Älvsborg - Bohuslän

2014 - Byte blandare, 33 orginalblandare byttes. Åtgärdade öveströmningsläckage.

2014 - Nytt fläktsystem, preliminärbesparing ca 40000 kWh/år

2014 - Byte av fläkt i apparatrum, besparing 1000 kWh/år

2013 - Nya värmeväxlare för fjärrvärme. besparing 8MWh/år (ca 2% bättre Q/W eller 5000kr)

2013 - Byte av kranpackningar, 50m3 varmvatten/månad

2011 - Byte till metallhalogen i gatubelysningen, gav 30% energibesparing och förbrukningen är nu 2,8 kW/h. Med 3800h brinntid/ år ger en årsförbrukning på 10640 kWh

2010 - Byte av Motorvärmaruttag, besparing 3600 kWh/år

2008 - Energideklaration

2006 - Fjärrövervakningssystem installerad

 


 

 

Brf Björkholmens punkter för hållbarhet:

 

 • Miljöplan för 2017:

 • Bergvärme - KLART
 • Byta ut lågenergilampor mot lysdioder - PÅGÅR
 • Göra en kalkyl på att skaffa solceller, Etapp 1 Hus C 43000 kwh (63A) - PÅGÅR
 • Släcka ner lamporna runt bilarna, tänds med rörelsevakt -PÅGÅR
 •  
 • Miljöplan för 2016:

 • Lysdioder i trapphus, gärna med rörelsevakt -  KLART

 • Byta ut lågenergilampor mot lysdioder - PÅGÅR
 • Utöka pallkrageodlingen- KLART
 • Rörelsevakt i cykelförråd KLART
 • Se över hur vi ska integrera fastighetens tekninska system (KTC-IMC)

Miljöplan för 2015:

 • M-Bus mätning av kallvatten. (lättare  se läck) - KLART
 • Byta dammtätningar i föreningens alla fönster.- PÅGÅR
 • Fixa så att boende kan köpa nya kranar till bra pris. - KLART
 • Göra en ny energideklartion. - KLART
 • En liten odling i pallkragar. KLART
 • Radonundersökning - KLART.
 • Undersöka prognosstyrning av radiatorkretsen. - KLART
 • Minska utskrifter vid våra möten. - KLART
 • Belysningsinventering - KLART

 

Miljövisioner och Idéer

Några kanske inte är realistiska men här samlar vi på oss både bra och bättre idéer från boende som gör Brf Björkholmen ännu mer miljösmart:

 • Byta ut termostater - Kanske elektroniska
 • Köpa helgrön el - Nuvarande avtal bundet till 2017..:(
 • Solpaneler på taken.  länkar här
 • Poolbil..kanske driven av el.
 • Solcelldriven gräsklippare.
 • Fjärrvärme till fläktarnas förvärmning i stället för el
 • Byta till lysdioder i utebelysning
 • Sänka temperaturen i kvartershuset till ett minimum, fjärrstyrning av shunten?

 

Social hållbarhet

Vi i brf Björkholmen har nästan en unik sammanhållning. En fjärdedel ha bott har sedan området bildades för 26 år sedan och i snitt har man bott här i 14 år. Oavsett ålder, ekonomi, utbildning, sysselsättning eller etnisk härkomst har detta borgat för en fin gemenskap. Man har svårt att vara anonym i vårat område. Spontana möten, empati, stor vilja att hjälpa varandra och bidra till föreningens bästa.

Möjlighet att påverka. Styrelsen försöker på alla sätt ta tillvara de boendes synpunkter och förslag via tipslåda, facebooksida och även hemsidan bidrar till en bra kommunkation.

Gemensam nytta. Städdagar, gemensamma fester, temakvällar har hög uppslupning och knyter oss samman socialt. Kvarterslokalen är viktig i detta sammanhang, där kan man även hitta ett föreningsbibliotek där vi byter tidningar och böcker med varandra. 

Samverkan med omgivning. Vi är drivande till möten med grannföreningar för att gemensamt försöka påverka närområdet. 2015 startades FB gruppen "Vi som bor på Björkholmsgatan" Dialogen med kommunen är god om den nya stadsdelen som kommer växa fram i vår närhet.

 

 

Energideklaration

Under 2008 genomförde föreningen sin lagstadgade energideklaration. Av det certifikat som Boverket utfärdade i november 2008 framgår att fastigheten hade en energiförbrukning på 122 kWh/m2, normen för nyproducerade hus är 110 kWh/m2, år vilket ger oss energiklass D.

Sedan dess har föreningen gjort flera enegibesparande åtgärder tex nya smartare motorvärmaruttag, ny utomhusbelysning och nu senast nytt fläktsystem. Vi kommer göra en ny besiktning 2015 när fläktarna gått ett år och hoppas komma ner i Klass C

Länk till boverket här

 

Uppvärmning

Husen är uppvärmt med bergvärme. Bergvärme är egentligen solenergi som förvaras i marken för att sedan kunna tas tillvara.  Uppvärmt värmebärare från 13 st 200meter djupa hål in till en värmepump, som sen omvandlar det till värme som kan ledas in i hus eller fastigheters värmesystem.

 

Radon

Uppmätt 2017 till mindre än 60Bq/m³ (krav <än 200Bq/m³)

 

Avfallshantering

Vi har nära till både återvinningscentral och station det gör att vi är duktiga på att källsortera.

I samband att kommunen lade om sopsystemet 2013 gjordes en översyn av behov av kärl. Vi fick då beröm både av Riksbyggen och kommunen eftersom vi slänger lite sopor.

Vi i brf Björkholmen slänger:

168 kg grovsopor per vecka => 3,7 kg / hushåll  Normalhushåll 7 kg

108 kg matavfall per vecka =>  2,4 kg / hushåll  Normalhushåll 3 Kg

 

Insamling av grovavfall

I samband med städdagarna vår och höst hyr föreningen in en container som ger de boende möjlighet att slänga grovsopor. Avfallet eftersorteras på Heljestorp med hjälp av maskiner och återvinningsgraden är 92%. El och miljöfarligt avfall får inte slängas.

Återvinningscentralens öppettider:

Måndag-Onsdag 09:00-20:00

Torsdag-Fredag 09:00-15:00

Lördag jämna veckor 09:00-15:00

 

 

Elförbrukning

Styrelsen följer kontinuerligt fastighetens förbrukningssiffror som dokumenteras i form av energistatistik. Förbrukningen av fastighetsel är låg men möjligheterna till ytterligare energibesparingsåtgärder prioriteras av styrelsen.

 

Trädvårdspolicy

Brf Bjorkholmen är omgiven av en generös tomt av stort värde för de boende och för omgivningen. De grönskande träden skapar trivsel för de boende och ökar områdets attraktion. Styrelsens uppgift är att värna och vårda denna levande resurs. Policyn är att inga träd ska avverkas om de inte är allvarligt skadade eller saknar förutsättningar för att kunna utvecklas. Styrelsen ska aktivt verka för att nya träd ersätter nedtagna. Möjligheten att plantera ytterligare träd ska även främjas. Sedan sommaren 2014 får vi hjälp av trädgårdsarkitekt Hanna Mogren.

Kommande trädjobb:

Plantera nya träd vid parkeringen - Hanna gör en plan under vintern

Plantera Äppeldunge där Oxeln stod - KLART

Ta in förslag på nytt träd mellan björkarna och linden. Valnöt? Mullbärsträd?

Ta ner rönnen mellan Karin Svartling och Murat&Lisa kanske ersätta med en Magnolia KLART

Plantera 3-4 Himalayabjörkar på stora gräsmattanKLART - April 2015

Ta ner Silverpilen - KLART - April 2015

Ansa hängande grenar - KLART

Ta ner Oxeln bakom 9D - KLART

Ta ner döda Rönnen vid parkeringen - KLART

Tips från Hanna:

Ta ner en av två Blodlönnarna vid infarten

Ta ner Rönnen på stora gräsmattan när Himalayabjörkarna tagit sig