!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Framtida Holmängen

Vi har tillåtelse att lägga upp bilden med förbehållet att det är tydligt att det är ett utkast..

 


 

2015-04-27 Frida hoppas på att ha samrådsförslag innan sommaren med en färdig ritning.

2015-01-12 "Minimöte" med kommunens planarkitekt. Planritandet går  framåt. Man ska ha möte med byggentrepenörerna i slutet av januari, typ stora frågor vem som betalar vägar osv. Arbetet med att bygga upp området i 3D har påbörjats, dock inga hus inritade ännu. Förslaget ska ut på samråd under våren

Dokument

Program+Holmängen 2008.pdf 2014-09-17
Nya Holmängen-okt2014 OBS Arbetsmaterial.pdf 2014-11-03